عاشق

گفتی به احترام دل باران باش. باران شدم و به روی گل باریدم/

گفتی که ببوس روی نیلوفرو از عشق توگونه های اورا بوسیدم/

گفتی ستاره شو,دلی روشن کن من هم بر گل ستاره ها تابیدم/

گفتی که برای باغ دل پیچک باش بر یاسمن نگاه تو پیچیدم/

گفتی که برای لحظه ای دریا شو دریا شدم و تو را باساحل دیدم/

گفتی بیا و لحظه ای مجنون باش, مجنون شدم وز دوریت نالیدم/

گفتی که شکوفه کن به فصل پاییز گل دادم و با ترنمت روییدم/

 

گفتی بیا و از وفایت بگذر از لهجه ی بی وفایت رنجیدم.گفتم که بهانه ات برایم کافیست معنای لطیف عشق را فهمیدم

/ 2 نظر / 22 بازدید
کتی

نفرین به اون کسایی که رو دلا پا میذارن تا که می بینن عاشقی میرن وتنهات می ذارن نفرین به آدمایی که تو سینه ها دل ندارن عاشق عاشق کشین,رحم و مروت ندارن

عزیز جون

پدر عشق بسوزد که سوزاند جگرم را.[زبان][قلب][اوغ]